Nasza praca polega na systematycznym, codziennym lub okresowym podejmowaniu różnych działań, których efektem ma być prawidłowe funkcjonowaniem Państwa nieruchomości. 

Istotnym elementem naszej pracy jest obsługa procesów związanych ze sprawami własnościowymi dotyczącymi nieruchomości. Prowadzimy ewidencję Właścicieli lokali, tak aby nie było wątpliwości, kto jest osobą uprawnioną do podejmowania decyzji, co do istotnych spraw związanych z funkcjonowaniem nieruchomości. Opracowujemy we współpracy z Zarządem i Właścicielami projekty uchwał, których podjęcie jest niezbędne lub celowe.