Nasze - M

DOROTA SZCZUBIAŁ

Profesjonalnie zarządzamy
Twoją nieruchomością

Na czym polega nasza praca...

Nasze Usługi

Świadczymy kompleksowe usługi związane z zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi. 

Nasze usługi opierają się na trzech filarach.

Administrowanie nieruchomością

to wszystkie czynności dotyczące spraw formalno-prawnych funkcjonowania nieruchomości...

Techniczne utrzymanie nieruchomości

tu mieszczą się wszelkie działania związane z utrzymaniem nieruchomości w dobrej kondycji technicznej...

Rachunkowość i rozliczenia nieruchomości

funkcjonowanie nieruchomości to także konieczność prowadzenia ewidencji księgowej i dokonywania szeregu rozliczeń na rzecz Mieszkańców...

Nasz Zespół

Stanowimy Zespół osób współpracujących ze sobą od wielu lat.
Doświadczenie w zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi zawdzięczamy wieloletniej pracy w firmie o ogólnopolskim zasięgu - jej filii w Grudziądzu, która obsługiwała ponad 45 wspólnot mieszkaniowych o powierzchni powyżej 80 tysięcy m2.
Nasze kompetencje, zgranie oraz rzetelność są gwarantem jakości naszych usług.

Mam ponad 12 letnie doświadczenie zawodowe w firmie zarządzającej zasobem mieszkaniowym. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami i rachunkowości.
Posiadam licencję Zarządy nieruchomości.
Jestem właścicielem Nasze-M (Doradztwo i Zarządzanie).
Dorota Szczubiał
Zarządca / Właścicel
Administruję nieruchomościami mieszkaniowymi ponad 18 lat. Moje doświadczenie zawodowe zdobyłam i ugruntowałam w praktyce administrowania wieloma nieruchomościami mieszkaniowymi.
Wszystkie sprawy związane z bieżącym działaniem nieruchomością mieszkaniową nie stanowią dla mnie tajemnicy.
Wioletta Chruszczewska
Administrator
Zawodowo księgowością i rozliczeniami zasobu mieszkaniowego zajmuje się od ponad 30 lat. W toku pracy doświadczyłam wielu zmian zasad prowadzenia ewidencji, z którymi musiałam sobie dać radę.
Obecnie pracuję na nowoczesnym systemie przeznaczonym dedykowanym do prowadzenia księgowości i rozliczeń wspólnot mieszkaniowych.
Anna Poniewierka
Księgowa