Jako licencjonowany Zarządca nieruchomości składam Państwu ofertę współpracy na świadczenie usług zarządzania Wspólnotą Mieszkaniową.

Moja dewizą zawodowa jest rzetelność wykonywanej pracy oraz dbałość o interesy Klienta.
                                                             Zapraszam Państwa do współpracy

Co nas wyróżnia

Posiadamy doświadczenie i odpowiednie kompetencje, które pozwalają profesjonalnie i efektywnie prowadzić sprawy związane z powierzonym w administrowanie zasobem mieszkaniowym. Nasze doświadczenie opiera się o wieloletnią pracę na dużym zasobie mieszkaniowym, w każdym aspekcie jego administrowania, eksploatacji, remontów i modernizacji. Nasze kompetencje poświadczone są uzyskaną licencją zarządcy nieruchomości oraz posiadaniem specjalistycznego przygotowania w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz rachunkowości i ekonomiki wspólnoty mieszkaniowej.

Dysponujemy zespołem doświadczonych administratorów, księgowych i pracowników technicznych, którzy są doskonale przygotowani do świadczenia usług na rzecz Państwa.

Zakres realizowanych przez nas usług odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych, które zapewniają zarówno wysoką funkcjonalność, w tym dostęp do e-kartoteki, jak i pełne bezpieczeństwo – przetwarzanie danych odbywa się w na miejscu
w nowoczesnej, własnej infrastrukturze serwerowej.

Naszą przewagą jest zapewnienie bezpośredniego kontakt z naszymi pracownikami.

Zapraszamy do Biura Obsługi Klienta


Biuro otwarte codziennie:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godzinach od 09:00 do 13:00

w czwartek od 09:00 do 16: 00

Dane teleadresowe

Biuro Obsługi Klienta

Centrum Biurowe FORUM

Al. 23 Stycznia 26,  parter/ pokój nr 5

biuro@nasze-m.pl

tel. 665 – 158 – 341

Zarządca:

dszczubial@nasze-m.pl

tel. 665 – 399 – 176

Nasza siedziba przy Al. 23 Stycznia 26,  parter/ pokój nr 5